BPA hvad er det for noget?

Hvad er BPA?

BPA er til for at man selv kan ansætte en til at hjælpe sig med sine problemer i hverdagen som er en konsekvens af ens egen psykisk eller fysisk lidelse som gør man er stærkt funktionsnedsat. Det vil sige at man skal have en funktionsnedsættelse der er så stærk at den kan betragtes som en der udelukker at man selv på nogen måde kan gøre det uden hjælp. Den du ansætter kan være et nært stående familie eller ven, det kan også være en ansat fra et firma som har specialiseret sig i at stille folk til rådighed med sådanne ting. BPA er derfor for alle der godkendt til dette. Det er muligt at klage over sin BPA ordning på nettet og det er dermed nemt at få ordnet en eventuel reklamation. Herudover er det også muligt at erhverve over nettet.

BPA

Hvem kan bruge BPA?

For at være godkendt til må bruge BPA, så skal du have en signifikant og en varig psykisk eller en fysisk nedsættelse af dine funktioner. Disse nedsættende funktioner skal være så omfattende at de medføre et reelt behov for hjælp. Dette krav er lavet sådan at alle og enhver ikke bare kan gå hen og bruge BPA i deres dagligdag til problemer som ikke er reelle. Hvis man skal bruge BPA ordningen så skal man gerne kunne fungere som arbejdsgiver. Udover dette skal man være minimum 18 år, er man under denne aldersgrænse er man betragtes som forældrenes eller værgernes ansvar. Man er dermed også ikke taget i betragtning til at kunne modtage BPA. Lige i tiden er der ikke sat en maks alder. Dvs at man kan faktisk fortsætte med at modtage denne hjælpe efter man er fyldt 67 år, altså efter man er pensioneret.